Philippine art in every gift
The Rocking Horse (Softbound Edition)
The Rocking Horse (Softbound Edition)
The Rocking Horse (Softbound Edition)
The Rocking Horse (Softbound Edition)
₱300.00

The Rocking Horse (Softbound Edition)

+

Written by Becky Bravo
Artworks by Elmer Borlongan

Chisco is fragile but loves to play outdoors. Because of his failing health, his father decided to restrict Chisco inside their house. When the Kamagong tree that once became his playground fell off, his father used this for a surprise—a horse sculpture that would accompany Chisco until the end.

Si Chisco ay sakitin ngunit mahilig maglaro sa labas. Dahil sa kaniyang humihinang kalusugan ay nagpasiya ang kaniyang tatay na hindi na lalabas si Chisco ng bahay. Nang matumba ang puno ng Kamagong na minsang naging palaruan niya, ginamit ito ng kaniyang tatay para sa isang surpresa—isang tumba-tumba na makakasama ni Chisco hanggang sa huli.

Year Published: 2006
Language: With English and Filipino translations
Type: Full-color, softbound

BUY ONE, DONATE TWO! With every purchase of this book, CANVAS will give two books to one child from the poor and disadvantaged communities in the Philippines through the One Million Books for One Million Filipino Children Campaign.