Philippine Art in Every Gift
Sino si Juan
Sino si Juan
Sino si Juan
Sino si Juan
Sino si Juan
Sino si Juan
Sino si Juan
Sino si Juan
Sino si Juan
₱300.00

Sino si Juan

+

Sino si Juan

Kuwento nina Gigo Alampay and Annette Ferrer, Inilarawan ni John Paul Antido

Parehong Pilipino ang magulang ni Juan, pero nakatira silang lahat sa England. Madalas siyang kuwentuhan ng kanyang mga magulang tungkol sa Pilipinas, tungkol sa kultura, kasaysayan, mga kuwento, at mga tradisyon nito. Pero ni minsan di pa nakatungtong si Juan sa Pilipinas. Hanggang ngayon.

Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, bibisita si Juan sa Pilipinas. Samahan siya sa kanyang pagdiskubre ng kung ano ang kahulugan ng pagiging isang Pilipino. Sa pamamagitan ng mga palaisipan, pagkulay, at iba pa.

BUY ONE, DONATE TWO! With every purchase of this book, CANVAS will give two books to two children from poor and disadvantaged communities in the Philippines through the One Million Books for One Million Filipino Children Campaign. http://www.canvas.ph/